Privacy Policy

Privacy verklaring Honden-Coaching Be There

Deze pagina is voor het laatst aangepast 3 februari 2022

Honden-Coaching Be There, gevestigd aan Onderlangs 20 te Herkingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hondencoachingbethere.nl
Honden-Coaching Be There
Onderlangs 20
3249AT Herkingen
T: 06-48207828
E: kirsten@hondencoachingbethere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Honden-Coaching Be There verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•  Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Honden-Coaching Be There verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•  Het verzorgen van lessen en gedragsconsulten.
•  Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•  Om goederen en diensten bij je af te leveren
•  Honden-Coaching Be There verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Honden-Coaching Be There neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Honden-Coaching Be There) tussen zit.

Honden-Coaching Be There gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress website by Digitale Pootjes en Acumulus boekhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Honden-Coaching Be There bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens
  • Personalia
  • Adres

Voor de duur van 2 jaar, jaarlijks voeren wij en controle uit en verwijderen wij de gegevens van relaties die geen gebruik meer maken van onze diensten.  Facturen bewaren wij 7 jaar omdat dit de eis is van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Honden-Coaching Be There verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Onvoorziene cookies
Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die je niet terugvindt in het overzicht met cookies Honden-Coaching Be There. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ’embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Honden-Coaching Be There en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirsten@hondencoachingbethere.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Honden-Coaching Be There neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kirsten@hondencoachingbethere.nl